Szkolenia kierowców zakresie BHP oraz transportu ADR

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest nie tylko niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia pracowników oraz mienia firmy, ale także kwestii finansowych. Wymagania prawne dotyczące BHP są określone przepisami prawnymi i przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią obowiązku stworzenia odpowiednich warunków pracy oraz nie przeprowadzą szkolenia BHP kierowców, mogą zostać ukarani wysokimi mandatami. Zapewniamy profesjonalnych specjalistów ds. BHP, którzy nie tylko zorganizują szkolenia dla pracowników, ale również pomogą w stworzeniu regulaminów, instrukcji oraz zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo pracy w Twoim przedsiębiorstwie!

 • prowadzimy szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników wraz z wystawianiem niezbędnej dokumentacji
 • opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doradzanie z zakresu stosowania przepisów bhp
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Przeprowadzamy również szkolenia kierowców w zakresie:

 • przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o transporcie drogowym
 • rozporządzeniu WE561/2006 (czas pracy, czas jazdy, odpoczynki dobowe oraz tygodniowe, okresy prowadzenia)
 • poprawnej obsługi tachografu analogowego oraz cyfrowego

Doradca ADR

Jeśli Państwa firma zajmuje się przewozem towarów niebezpiecznych, to możecie również skorzystać z usług naszych doradców ADR. Przeszkolą oni pracowników w zakresie transportu ADR, sporządzą wymaganą dokumentację przewozową, pomogą w klasyfikacji towarów niebezpiecznych oraz przygotowują dokumentacje dla organów kontrolnych. Poniżej znajdą Państwo dokładne wyliczenie usług oferowanych w obszarach transportu ADR. Nie wiedzą Państwo jak założyć firmę transportową? Zachęcamy jednocześnie wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności w branży transportowej  do zapoznania się z naszą propozycją pomocy w otwieraniu firmy transportowej.

Bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych!

 • organizujemy szkolenia stanowiskowe dla Państwa pracowników z zakresu przewozu, załadunku, rozładunku i magazynowania towarów niebezpiecznych
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych
 • sporządzamy obowiązkowe zestawienia dla organów kontrolnych w zakresie załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych ADR (kwasy, benzyna, ropa, alkohol, środki żrące, promieniowanie, środki wybuchowe, zasady itp.)
 • sporządzamy raporty powypadkowe w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych
 • sporządzamy dokumenty przewozowe ADR i na wyłączeniu
 • sporządzamy roczne sprawozdania
 • organizujemy wewnętrzne szkolenia dla pracowników firmy
 • wyposażenie pojazdu