Szkolenia kierowców zakresie BHP oraz transportu ADR

Traxe to profesjonalne przedsiębiorstwo specjalizujące się w doradztwie transportowym. Klientom możemy zaproponować szeroki wachlarz usług, który obejmuje rozliczanie delegacji zagranicznych na podstawie dokładnej rejestracji pracy kierowców sterujących pojazdami zarówno cięższymi, jak i lżejszymi niż 3,5 tony. Klient może scedować na nas obowiązki związane z kwestiami kadrowo-płacowymi oraz przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej w trakcie kontroli. Naszym celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa finansowego jego firmy, dlatego jesteśmy mu również w stanie zaproponować organizacje profesjonalnych szkoleń w zakresie BHP i transportu drogowego.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest nie tylko niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia pracowników oraz mienia firmy, ale także kwestii finansowych. Wymagania prawne dotyczące BHP są określone przepisami prawnymi i przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią obowiązku stworzenia odpowiednich warunków pracy oraz nie przeszkolą pracowników w zakresie BHP, mogą zostać ukarani wysokimi mandatami.

Zapewniamy profesjonalnych specjalistów ds. BHP, którzy nie tylko zorganizują szkolenia dla pracowników, ale również pomogą w stworzeniu regulaminów, instrukcji oraz zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli Państwa firma zajmuje się przewozem towarów niebezpiecznych, to możecie również skorzystać z usług naszych doradców. Przeszkolą oni pracowników w zakresie transportu ADR, sporządzą wymaganą dokumentację przewozową, pomogą w klasyfikacji towarów niebezpiecznych oraz przygotowują dokumentacje dla organów kontrolnych.

Poniżej znajdą Państwo dokładne wyliczenie usług oferowanych w obszarach transportu ADR oraz BHP. Zachęcamy jednocześnie do wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności w branży transportowej  do zapoznania się z naszą propozycją pomocy w otwieraniu firmy transportowej.
 

ADR – bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych!

Doradca ADR:

 • organizujemy szkolenia stanowiskowe dla Państwa pracowników z zakresu przewozu, załadunku, rozładunku i magazynowania towarów niebezpiecznych
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych
 • sporządzamy obowiązkowe zestawienia dla organów kontrolnych w zakresie załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych ADR (kwasy, benzyna, ropa, alkohol, środki żrące, promieniowanie, środki wybuchowe, zasady itp.)
 • sporządzamy raporty powypadkowe w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych
 • sporządzamy dokumenty przewozowe ADR i na wyłączeniu
 • sporządzamy roczne sprawozdania
 • organizujemy wewnętrzne szkolenia dla pracowników firmy
 • wyposażenie pojazdu

 

BHP – bezpieczeństwo pracy w Twoim przedsiębiorstwie!

 

Specjalista ds. BHP:

 • prowadzimy szkolenia wstępne dla nowo przyjętych pracowników wraz z wystawianiem niezbędnej dokumentacji
 • opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doradzanie z zakresu stosowania przepisów bhp
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych

 

Przeprowadzamy również szkolenia kierowców w zakresie:

 • przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o transporcie drogowym
 • rozporządzeniu WE561/2006 (czas pracy, czas jazdy, odpoczynki dobowe oraz tygodniowe, okresy prowadzenia)
 • poprawnej obsługi tachografu analogowego oraz cyfrowego