Ewidencja czasu pracy kierowców busów

Na polskim rynku jedynie kilka firm może zaproponować klientom usługi w zakresie ewidencji czasu pracy kierowców busów. Traxe jest jedną z nich. Klientom oferujemy rozliczanie czasu pracy kierowców pojazdów o masie nieprzekraczającej 3,5 tony DCM (masa całkowita pojazdu). Usługi w tym zakresie podobnie jak w przypadku transportu ciężkiego realizujemy, korzystając z innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Użycie zaawansowanego oprogramowania pozwala nam dokładne zbieranie i analizowanie danych dotyczących długości przejechanych tras i wykrywanie wszystkich ewentualnych nieprawidłowości. Raporty sporządzane na podstawie zebranych danych umożliwiają nam sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczania kierowców i prowadzenie dokładnej dokumentacji kadrowo-płacowej.

Gwarantujemy wzorową realizację wyżej opisanych zadań. Dowodem wysokiej skuteczności naszych działań w tym zakresie, mogą być wyniki kontroli busów naszych klientów. Wykazały one pełną zgodność prowadzonej dokumentacji z przepisami i zostały zatwierdzone przez odpowiednie organy kontrolne. Pozytywna weryfikacja realizowanych usług jest dla naszej firmy źródłem dumy i satysfakcji.

Polskie przepisy nie nakładają na firmy transportowe konieczności ewidencjonowania czasu pracy kierowców prowadzących pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony z użyciem karty kierowcy oraz tachografu. Jednak jeśli obszar Państwa działalności obejmuje również inne kraje Unii Europejskiej, to wówczas sytuacja wygląda inaczej. Najlepszym tego przykładem mogą być regulacje obowiązujące u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech od 2010 roku również osoby sterujące pojazdami lżejszymi niż 3,5 ton są obowiązane do rejestracji czasu pracy i posiadania poświadczającej ją dokumentacji.

Dlatego, jeśli nie chcą Państwo narażać swojej firmy na kary finansowe, skontaktujcie się z nami. Zaproponujemy Wam korzystne warunki współpracy, profesjonalną obsługę oraz szeroki pakiet usług, który obok ewidencjonowania czasu kierowców obejmuje również rozliczanie płacy minimalnej oraz dopełnienie wszystkich formalności związanych z kontrolami drogowymi.

 

Najkorzystniejsze warunki współpracy:

  • Reprezentowanie podczas kontroli
  • Rozliczanie delegacji oraz godzin pracy na terenie innych Państw
  • Wdrożenie dokumentacji kadrowo – płacowej
  • Generowanie raportów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia
  • Całkowita pomoc podczas delegowania kierowców