Rozliczanie czasu pracy kierowców

Oferujemy klientom przejęcie odpowiedzialności za kwestie związane z rozliczaniem czasu pracy kierowców. Stosujemy w tym celu nowoczesne technologie, które umożliwiają nam komputerową rejestrację kierowców oraz zdalną rejestrację czasu ich pracy, oraz wskazań tachografu. Wdrożyliśmy także specjalny system dający nam możliwość szczegółowego analizowania danych z wykresówek tachografu i karty kierowcy, co pozwala dokładnie określać przebyty dystans oraz eliminować błędy popełnione przez kierowców. Uzyskane tę drogę informacje kompilowane są w przejrzysty raport, uwzględniający wykroczenia popełnione przez kierowców. Wszystkie te działania w sposób znaczący ułatwiają nam sporządzanie dokładnej dokumentacji kadrowo-płacowej i tym samym rozliczanie zarówno krajowych, jak i zagranicznych delegacji.

Prawidłowa ewidencja

Kwestie związane z prawidłowym ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców są niezwykle istotne. Unijne przepisy ściśle określają długość czasu jazdy, pracy, przerw oraz odpoczynku. W przypadku przekroczenia ustalonych norm na firmę mogą zostać nałożone wysokie kary finansowa. Dokładana rejestracja czasu pracy kierowcy ma jednak również zalety zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Temu pierwszemu pozwala zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami oraz wykryć ewentualne manipulacje, jakich mogą dokonywać osoby kierujące pojazdami. Dla kierowców dokumentacja jest ważnym argumentem w przypadku sporu z pracodawcą – może na jej podstawie ściśle co do minuty wykazać czas pracy.

 

 • zdalny odczyty kart kierowców i tachografów
 • ewidencja czasu pracy kierowców wraz z listą płac
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • rejestr czasu pracy na terenie innych Państw
 • raport wykroczeń kierowców
 • wskazówki eliminujące naruszenia
 • raport aktywności kierowców
 • analiza wykresówek
 • audyt dokumentacji
 • przygotowanie dokumentacji kadrowo – płacowej
 • pełne wsparcie opiekuna

 

Pomoc w przypadku kontroli

Dostałeś zawiadomienie o planowanej kontroli? Nie musisz się stresować! Przyjedziemy do Twojej firmy, przeanalizujemy dokumenty i przygotujemy wszystko w 48h! Bazując na doświadczeniu i kompetencjach naszych pracowników, oferujemy Państwu kompleksową pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i udzielimy cennych wskazówek. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, w której możemy przeczytać: „kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia” (art.72 ust. 4)

Kontrola Inspekcji Pracy

Kontrole Inspekcji Pracy mają na celu weryfikację legalności zatrudnienia, przestrzegania limitów czasu pracy kierowcy i ewidencji. Dodatkowo kontrolerzy mogą sprawdzić, czy zatrudnieni kierowcy posiadają aktualne badania  oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Przedsiębiorca nie ma możliwości odmówić przeprowadzenia kontroli, wręcz przeciwnie, powinien dołożyć wszelkich starań, by ułatwić pracę kontrolerom. Kontrola Inspekcji Pracy w firmie transportowej obejmuje również spełnianie warunków BHP.

Kontrola ITD

Kontrola ITD w firmie transportowej poprzedzona jest zawiadomieniem. Kontrolerzy zjawią się w Państwa firmie w terminie od 7 do 30 dni od momentu doręczenia pisma. Zależnie od wielkości przedsiębiorstwa, kontrola może trwać od 12 do nawet 48 dni. W zawiadomieniu ITD musi określić okres i rodzaj dokumentów, jakie poddane zostaną kontroli. Kontroli mogą podlegać m.in. tarcze tachografów, certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe kierowców, umowy o pracę, badania lekarskie itp. Kontrola ITD prowadzona jest wyłącznie w obecności właściciela firmy lub pisemnie upoważnionego pełnomocnika.  Kontroler ma prawo przesłuchiwać świadków, legitymować pracowników i zabezpieczać dowody.

Kontrola MiLoG

Kontrole MiLoG prowadzone są stosunkowo rzadko, lecz zawsze istnieje ryzyko, że niemieckie Służby Celne zechcą skontrolować Państwa firmę. Możemy Państwu pomóc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przekazania służbom. W przypadku rozliczania czasu pracy kierowców bierzemy pod uwagę najnowsze zmiany w niemieckim prawie oraz interpretacje urzędu. Oprócz sporządzania odpowiednich dokumentacji i wyliczeń, proponujemy Państwu również tłumaczenie dokumentów na język niemiecki.

Oferujemy Państwu:

 • wsparcie podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy
 • wsparcie podczas kontroli z Inspekcji Transportu Drogowego
 • wsparcie podczas zagranicznych kontroli
 • odwołania, mandaty, Viatoll, pomoc kierowcom na drodze
 • tłumaczenie dokumentów, mandatów, zawiadomień itp.