Rozliczanie czasu pracy kierowców

Oferujemy klientom przejęcie odpowiedzialności za kwestie związane z rozliczaniem czasu pracy kierowców.

Stosujemy w tym celu nowoczesne technologie, które umożliwiają nam komputerową rejestrację kierowców oraz zdalną rejestrację czasu ich pracy, oraz wskazań tachografu. Wdrożyliśmy także specjalny system dający nam możliwość szczegółowego analizowania danych z wykresówek tachografu i karty kierowcy, co pozwala dokładnie określać przebyty dystans oraz eliminować błędy popełnione przez kierowców. Uzyskane tę drogę informacje kompilowane są w przejrzysty raport, uwzględniający wykroczenia popełnione przez kierowców.

Wszystkie te działania w sposób znaczący ułatwiają nam sporządzanie dokładnej dokumentacji kadrowo-płacowej i tym samym rozliczanie zarówno krajowych, jak i zagranicznych delegacji.

Kwestie związane z prawidłowym ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców są niezwykle istotne. Unijne przepisy ściśle określają długość czasu jazdy, pracy, przerw oraz odpoczynku. W przypadku przekroczenia ustalonych norm na firmę mogą zostać nałożone wysokie kary finansowa. Dokładana rejestracja czasu pracy kierowcy ma jednak również zalety zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Temu pierwszemu pozwala zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami oraz wykryć ewentualne manipulacje, jakich mogą dokonywać osoby sterujące pojadaniu. Dla kierowców dokumentacja jest ważnym argumentem w przypadku sporu z pracodawcą – może na jej podstawie ściśle co do minuty wykazać czas pracy.

 

 • zdalny odczyty kart kierowców i tachografów
 • ewidencja czasu pracy kierowców wraz z listą płac
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • rejestr czasu pracy na terenie innych Państw
 • raport wykroczeń kierowców
 • wskazówki eliminujące naruszenia
 • raport aktywności kierowców
 • analiza wykresówek
 • audyt dokumentacji
 • przygotowanie dokumentacji kadrowo – płacowej
 • pełne wsparcie opiekuna

 

Natychmiastowa pomoc w przypadku kontroli

Dostałeś zawiadomienie o planowanej kontroli? Nie musisz się stresować! Przyjedziemy do Twojej firmy, przeanalizujemy dokumenty i przygotujemy wszystko w 48h!

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, w której możemy przeczytać: „kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia”(art.72 ust. 4)

 • wsparcie podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy
 • wsparcie podczas kontroli z Inspekcji Transportu Drogowego
 • wsparcie podczas zagranicznych kontroli
 • odwołania, mandaty, viatoll, pomoc kierowcom na drodze
 • tłumaczenie dokumentów, mandatów, zawiadomień itp.